Xem tất cả 3 kết quả

Combo Hộp Quà Tết

COMBO HƯNG THỊNH

Nhân
Size
150g
250g
1 trứng
số tiền
Số tiền
2 trứng
Số tiền
Số tiền
0 trứng
Số tiền
Số tiền

Combo Hộp Quà Tết

COMBO KHÁNH PHÁT

Nhân
Size
150g
250g
1 trứng
số tiền
Số tiền
2 trứng
Số tiền
Số tiền
0 trứng
Số tiền
Số tiền

Combo Hộp Quà Tết

COMBO VINH HOA

Nhân
Size
150g
250g
1 trứng
số tiền
Số tiền
2 trứng
Số tiền
Số tiền
0 trứng
Số tiền
Số tiền