CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Bánh Quy Tết Mặn

Bánh Hạnh Nhân Rong Biển

Bánh Quy Tết Mặn

Bánh Biscotti Mặn

Bánh Quy Tết Mặn

Bánh Mặn Mix Nhiều Loại

Bánh Quy Tết Mặn

Kẹo Nougat Mặn

Bánh Quy Tết Mặn

Túi Bánh Quy Mặn Mix

Bánh Quy Tết Ngọt

Kẹo Nougat Ngọt

Bánh Quy Tết Ngọt

Bánh Quy Trái Cây

Bánh Quy Tết Ngọt

Bánh Quy Hạnh Nhân

Bánh Quy Tết Ngọt

Bánh Biscotti Ngọt

Bánh Quy Tết Ngọt

Bánh Ngọt Mix Nhiều Loại

Bánh Quy Tết Ngọt

Túi Bánh Quy Tết Ngọt Mix

HOT LINE: 0902.846.586

TRÚC GIANG

HOT LINE: 0902.846.586

KHÁNH NGÂN

HOT LINE: 0902.846.586

LINH NGỌC

HOT LINE: 0902.846.586

DƯƠNG YẾN

Kim Thi

tinyprettycake@gmail.com

Hotline: 0975.126.072

Thúy Quỳnh

tinyprettycake@gmail.com

Hotline: 0975.118.372